Se încarcă lista de magazine

Opinia ta este importantă

Completând acest chestionar de 5 minute, ne ajuți să îți oferim experiențe tot mai plăcute la cumpărături și să venim în ajutorul tău cu soluții.

Ce trebuie să faci? Alege magazinul în care ai făcut cumpărături, completează chestionarul și evaluează experiența la cumpărături.

În plus, la finalul chestionarului te poți înscrie la concursul nostru. Poți câștiga lunar unul dintre cele 50 de bonuri cadou în valoare de 100 lei pentru cumpărături în Kaufland.

Chestionarul

Ai selectat magazinul:
Pentru a începe completarea chestionarului, te rugăm să alegi magazinul în care ai făcut cumpărăturile.

Regulamentul concursului

1.    Organizatorul
Organizatorul concursului „Kaufland K-Online Feedback” este Kaufland România Societate în Comandită, cu sediul în Str. Barbu Văcărescu, nr. 120 - 144, sector 2, 020284, București, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/17052/2003, CUI RO 15991149, înregistrată ca operator de date cu caracter personal cu numărul 23293 (denumită în continuare „Organizator”), număr de telefon al clientului Kaufland: 0800.080.888 (apelabil gratuit în reţelele Vodafone, Orange, Telekom, UPC România şi RCS&RDS şi program de lucru de luni până vineri de la 08.00 la 20.00 și sâmbăta de la 08.00 la 17.00).
Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare „Regulament”), fiind obligatoriu pentru toți participanții. Prezentul Regulament este disponibil spre consultare în mod gratuit tuturor participanților pe site-ul www.kaufland.ro.
Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica prezentul Regulament, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe și/sau prelungi desfășurarea Concursului, cu condiția înștiințării în prealabil a participanților. Orice modificare și/sau completare la acest Regulament se va face prin acte adiționale, acte care vor fi comunicate pe www.kaufland.ro. Modificările produc efecte de la data publicării lor pe site-ul www.kaufland.ro. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunoștință a modificărilor de către participanți, atâta timp cât acestea sunt afișate pe site-ul mai sus amintit.

2.    Temeiul legal
Prezentul concurs este organizat în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3.    Locul de desfăşurare şi durata Concursului
Concursul se desfăşoară în perioada 01 mai 2018, ora 00:00:00 – 30.11.2018, ora 23:59:59 inclusiv, pe site-ul Organizatorului (www.kaufland.ro), în 7 etape, astfel:
•    Etapa 1: 01 – 31 mai 2018;
•    Etapa 2: 01 – 30 iunie 2018;
•    Etapa 3: 01 – 31 iulie 2018;
•    Etapa 4: 01 – 31 august 2018;
•    Etapa 5: 01 – 30 septembrie 2018;
•    Etapa 6: 01 – 31 octombrie 2018;
•    Etapa 7: 01 – 30 noiembrie 2018.

4.    Dreptul de participare
La acest concurs pot participa numai persoane fizice majore, care au împlinit 18 ani până la data începerii concursului, cetăţeni cu domiciliul stabil sau reşedința în România.
La acest Concurs nu pot participa angajații Kaufland, rudele de gradul I și II ale acestora și soții/soțiile acestora. În cazul în care verificările făcute ulterior vor dovedi că acest lucru nu a fost respectat, premiul/iile respectiv/e se vor anula.
Pentru evitarea oricărui dubiu, persoanele juridice nu pot participa și nu li se pot acorda premii în cadrul Concursului. Participanții trebuie să se înscrie în calitate de persoane fizice. În scopurile prezentului Regulament, prin persoană juridică se înțelege orice entitate care nu intră în categoria persoanelor fizice.
Participarea la acest Concurs presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament și reprezintă acordul expres de colectare, stocare și prelucrare a datelor cu caracter personal,  acordul de publicare a datelor personale (nume, prenume și localitate) în cazul persoanelor desemnate câștigătoare, precum și acordul privind transmiterea datelor personale către o societate de curierat în vederea expedierii premiilor.

5.    Mecanismul concursului și extragerea
5.1.     Înscrierea la concurs
În perioada 01 mai 2018 – 30 noiembrie 2018, Kaufland România efectuează un sondaj de opinie în rândul clienților cu privire la calitatea produselor comercializate și a serviciilor oferite în cadrul magazinelor Kaufland, sondaj care va avea loc prin participarea voluntară și anonimă pe pagina feedback.kaufland.ro.  
Kaufland România dă posibilitatea clienților care au participat la sondajul menționat mai sus să participe la prezentul concurs. Înscrierile se vor face pe pagina dedicată concursului, de pe www.kaufland.ro.
Pentru a se înscrie în concurs, participanții trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:
a.    Să intre în secțiunea de concurs, special creată pe www.kaufland.ro, accesând link-ul de la finalul chestionarului completat pe pagina feedback.kaufland.ro;
b.    Să completeze câmpurile obligatorii ale formularului de înscriere (nume, prenume, strada, localitate, adresă de e-mail, număr de telefon);
c.    Să ia la cunoștință prevederile prezentului regulament și să-și dea acordul pentru colectarea și prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate.

5.2.    Validarea înscrierii
Se consideră că participantul este înscris în mod valabil la concurs, dacă întrunește concomintent următoarele condiții:
-    A completat câmpurile obligatorii ale formularului de participare;
-    Și-a exprimat acordul cu privire la prelucrarea şi stocarea datelor cu caracter personal în vederea desemnării câștigătorului și acordării premiului (bifând căsuța corespunzătoare din formularul de pe site);
-    După finalizarea înscrierii pe ecran i-a apărut un mesaj de confirmare a înscrierii la concurs.

5.3.    Extragerea câștigătorilor
Datele participanţilor vor fi încărcate într-o aplicaţie de tragere la sorţi electronică. Va fi extras un număr de câștigători egal cu numărul de premii acordate în fiecare etapă. Pentru fiecare etapă în parte se vor extrage și 10 rezerve.
Extragerile vor avea loc după cum urmează:
- 06.06.18 pentru etapa 1 de concurs, desfășurată în perioada 01.05.2018-30.05.2018;
- 06.07.18 pentru etapa 2 de concurs, desfășurată în perioada 01.06.2018-30.06.2018;
- 06.08.18 pentru etapa 3 de concurs, desfășurată în perioada 01.07.2018-30.07.2018;
- 06.09.18 pentru etapa 4 de concurs, desfășurată în perioada 01.08.2018-30.08.2018;
- 08.10.18 pentru etapa 5 de concurs, desfășurată în perioada 01.09.2018-30.09.2018;
- 06.11.18 pentru etapa 6 de concurs, desfășurată în perioada 01.10.2018-31.10.2018.
- 06.12.18 pentru etapa 7 de concurs, desfășurată în perioada 01.11.2018-30.11.2018.
Organizatorul își rezervă dreptul de a nu efectua extragerea și afișarea câștigătorilor în zilele de sâmbătă și duminică, precum și în timpul sărbătorilor legale.
Înscrierile multiple ale aceleiași persoane vor fi eliminate automat din baza de date de către aplicația de tragere la sorți.
Un participant poate câştiga un singur premiu în cadrul acestui concurs.

6.    Premiile concursului
6.1.     În cadrul acestui concurs se acordă următoarele premii, conform tabelului de mai jos:


Etapa

Premiul acordat

și descrierea acestuia

Număr premii

Valoare premiu (TVA inclusă)

(în lei)

01–31.05.2018

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Bonuri Cadou în valoare unitară de 100 lei

50

100

01–30.06.2018

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Bonuri Cadou în valoare unitară de 100 lei

50

100

01–31.07.2018

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Bonuri Cadou în valoare unitară de 100 lei

50

100

01-31.08.2018

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Bonuri Cadou în valoare unitară de 100 lei

50

100

01–30.09.2018

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Bonuri Cadou în valoare unitară de 100 lei

50

100

01–31.10.2018

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Bonuri Cadou în valoare unitară de 100 lei

50

100

01–30.11.2018

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Bonuri Cadou în valoare unitară de 100 lei

50

100

Valoarea totală a premiilor este de 35.000 lei, cu TVA inclusă.7.    Publicarea, anunţarea și validarea câştigătorilor. Acordarea premiilor

7.1.     Publicarea pe site, anunțarea câștigătorilor și validarea câștigătorilor
Datele personale ale câștigătorilor (nume, prenume și localitate) desemnați prin tragerea la sorți  se vor valida ținând cont de prevederile prezentului regulament și vor fi publicate pe www.kaufland.ro.
Lista câștigătorilor se va publica pe www.kaufland.ro în termen de 3 zile lucrătoare după extragere.
Câștigătorii premiilor vor fi informați printr-un e-mail că au fost desemnați câștigători. E-mailul de informare va fi trimis de pe adresa redactia@kaufland.ro la adresa de e-mail cu care s-au înscris pe site-ul www.kaufland.ro, în cadrul concursului, în urma completării chestionarului de pe feedback.kaufland.ro. Prin intermediul e-mailului transmis li se va solicita să trimită în termen de 5 zile lucrătoare pe adresa redactia@kaufland.ro adresa completă și numărul de telefon la care pot fi găsiți de către curier, pentru livrarea premiului.
În situația în care premiul nu a putut fi acordat participantului câștigător datorită faptului că nu este îndeplinită oricare dintre condiţiile menţionate în prezentul Regulament, câştigătorul nu a răspuns la e-mail în termenul menționat mai sus sau adresa de e-mail este incorectă şi nu se pot afla datele de contact corecte, sau din oricare alt motiv, independent de voinţa Organizatorului, se va apela la una dintre rezervele extrase pentru etapa respectivă.

7.2.     Acordarea premiilor
Premiile se trimit în maximum 30 de zile de la validarea câștigătorului, până cel târziu la data de 15 ianuarie 2019, printr-un serviciu de curierat, la adresa menționată de către câștigător în formularul de înscriere.
În cazul în care câștigătorul de drept nu poate prelua premiul personal, atunci va mandata printr-o împuternicire sub semnătură privată o terță persoană, care va prelua premiul și va semna pentru primirea acestuia. Dacă oricare dintre premii nu a putut fi acordat participantului câștigător datorită faptului că nu este îndeplinită oricare dintre condiţiile menţionate în prezentul Regulament, câştigătorul nu poate fi găsit la adresa indicată, adresa este incorectă și nu se poate afla adresa corectă, sau din oricare alt motiv, independent de voinţa Organizatorului, acesta îşi rezervă dreptul de a-l anula. În cazul în care curierul nu găsește câștigătorul la adresa indicată de câștigător în formularul de înscriere de 2 ori, iar acesta nu a împuternicit pe nimeni să primească premiul în locul lui, câștigătorul este decăzut din dreptul de a mai primi sau revendica premiul, iar acesta se restituite Organizatorului, fiind anulat.    
Câştigătorii premiilor oferite în cadrul acestui concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani și nici să solicite schimbarea caracteristicilor premiilor. Premiile nu sunt transmisibile altei persoane. Imaginile cu premiile folosite pe materialele de promovare a Concursului sunt doar cu titlu de prezentare.

8.    Taxe şi impozite
Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câștigători în conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice alta natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.
Premiile acordate în valoare individuală de până în 600 lei sunt neimpozabile.
Organizatorul nu va avea nicio răspundere faţă de eventualele cheltuieli efectuate de catre Câștigător după intrarea în posesie a premiilor.

9.   Confidenţialitatea datelor colectate
Prin inscrierea la Concursul Kaufland, “Kaufland K-Online Feedback ” participanții sunt de acord și se obligă să respecte prevederile obligatorii ale prezentului Regulament.
Prin participarea la Concursul Kaufland, “Kaufland K-Online Feedback ”, participanții își exprimă expres acordul ca datele lor personale sa fie colectate, stocate și prelucrate de compania Kaufland România Societate în Comandită în scopul exclusiv al participării la concurs, în vederea contactării și acordării premiilor, cât și pentru plata impozitelor și pentru publicarea numelui, prenumelui si a localității, în cazul persoanelor desemnate câștigătoare, cunoscand faptul că în cazul în care își va revoca acordul, acest fapt va avea drept consecință imposibilitatea participării la concurs. În termen de 30 zile de la data tragerii la sorți a câștigătorilor, datele cu caracter personal vor fi distruse.
La cererea scrisă a participantului, datată și semnată, expediată către Kaufland România Societatea în Comandită, la sediul central în Str. Barbu Văcărescu, nr. 120 - 144, sector 2, 020284, București, Organizatorul se obligă să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date cu caracter personal, să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 și să respecte toate drepturile participanților conferite de legea 677/2001 respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, precum și dreptul de a se adresa justiției.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugam sa vă adresați cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la adresa sus menționată, urmând a primi un răspuns în termen de 15 zile de la data primirii cererii.
În plus, prin participarea la concurs, participanţii au luat la cunoştinţă politica privind protecția datelor cu caracter personal accesibilă pe pagina de internet a Organizatorului la https://www.kaufland.ro/regulament-privind-protectia-datelor.html.
Kaufland România Societate în Comandită este operator de date cu caracter personal la ANSPDCP sub nr. 23293.

10. Contestații
Participanţii Concursului pot formula o contestaţie pentru orice nemultumire cu privire la desfășurarea campaniei în termen de 5 zile de la data tragerii la sorți a câștigătorilor, prin trimiterea unei contestaţii la adresa de e-mail service@kaufland.ro împreună cu datele de contact (nume și prenume complet, adresa completă, număr de telefon). Contestaţia se va analiza de către o comisie desemnată de Organizator, în termen de 48 de ore de la înregistrarea acesteia, respectiv într-un termen de 72 de ore în cazul contestaţiilor primite sâmbăta sau duminica, zile nelucrătoare. Răspunsurile la sesizările trimise, conform procedurii, se oferă în scris, prin e-mail.
Transmiterea contestației reprezintă acordul expres al contestatarului de colectare și prelucrare a datelor sale cu caracter personal în scopul soluționării contestației. Revocarea acordului are drept consecință imposibilitatea soluționării cererii sale.

11. Răspunderea Organizatorului
Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determină imposibilitatea participării persoanelor interesate la Concurs sau care afectează buna desfășurare a activităților descrise în prezentul Regulament, ca urmare a unor restricții sau a altor limitări specifice serviciilor oferite.Răspunderea Organizatorului este strict limitată la acordarea premiilor stabilite.Organizatorul nu-și asumă răspunderea pentru niciun accident suferit de către câștigător sau pentru orice alte daune intervenite în legatura cu premiul oferit.   
Dreptul de proprietate asupra premiului aparține în exclusivitate câștigătorului, care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiului.
Participanții care au pierdut calitatea de potențiali câștigători sau de câștigători nu au dreptul să solicite prin niciun alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii. Răspunderea Organizatorului este, de asemenea, limitată și de cazurile menționate în Art. 5 al prezentului Regulament.

12. Întreruperea sau Încetarea Concursului
Organizatorul poate întrerupe desfășurarea concursului, înaintea expirării termenului prevăzut pentru desfășurarea acestuia, în următoarele situații:
- s-au întâmpinat probleme tehnice ce nu s-au putut rezolva şi nu s-a putut realiza o zi de concurs sau funcţionalităţile site-ului Kaufland nu au funcţionat în mod corespunzător, din motive independente de voinţa Organizatorului.
- intrarea in vigoare, în interiorul perioadei de derulare a concursului, a unei legi care interzice desfăşurarea concursurilor de genul celui desfășurat de către Organizator sau care stabileşte sancţiuni profesionale sau financiare pentru Organizatorul concursului.
- în caz de forţă majoră, dovedită cu înscrisuri emise de Camera de Comerț şi Industrie competentă teritorial pentru sediul social al Organizatorului.
Întreruperea derulării concursului poate fi temporară sau definitivă, în funcţie de motivele menționate mai sus. Orice întrerupere a concursului va fi anunţată de Organizator, împreună cu motivul acesteia, prin aceleaşi mijloace de publicitate utilizate ca şi pentru concurs. Dacă acest lucru nu este tehnic posibil, publicitatea se va putea efectua în ziarul Kaufland.
    Prezentul Concurs poate înceta înainte de termenul stabilit în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră*, prin decizia Organizatorului sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea concursului să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.
*Forţa Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament şi care împiedică părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă.
În interesul prezentului Regulament constituie cazuri de Forţă Majoră și următoarele evenimente:
a.    avarierea sistemului informatic de stocare a datelor participanţilor la Concurs, determinând imposibilitatea identificării persoanelor participante sau ale celor câştigătoare;
b.    tentative de fraudă ale mecanismului Concursului prin mijloace electronice sau alte mijloace;
Enumerarea de mai sus nu este limitativă, fiind utilizată numai în scop exemplificativ. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi imposibilă sau întârziată. În cazul în care invocă forţa majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenţa acesteia participanţilor Concursului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

13. Regulamentul concursului
Prin participarea la acest concurs, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si condiţiilor prezentului Regulament.

Act adițional nr. 2

Kaufland Romania Societate în Comandită, cu sediul în București, sector 2, str. Barbu Văcărescu nr. 120-144, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/17052/2003, CUI RO 15991149 (denumită în continuare “Organizator”), număr de telefon al clientului Kaufland: 0800.080.888 (apelabil gratuit în reţelele Vodafone, Orange, Telekom, UPC România şi RCS&RDS şi program de lucru: luni-vineri: 08:00-20:00 şi sâmbătă: 08:00-17:00), organizatorul loteriei publicitare Kaufland K-Online Feedback,

Având în vedere că Organizatorul dorește prelungirea duratei etapei a opta (8) până la data de 31.12.2018 și corectarea anului aferent etapei a noua (9) de la art. 3,

A decis modificarea Regulamentului Oficial al loteriei publicitare "Kaufland K-Online Feedback” autentificat sub nr. 937/26.04.2018, modificat prin actul adiţional nr. 1 autentificat sub nr. 2782/23.11.2018, ambele de SPN Monica Pop şi Asociaţii, după cum urmează:

Art. 1. Se modifică art. 3 din regulament, „Locul de desfăşurare şi durata Concursului” după cum urmează:
Concursul se desfăşoară în perioada 01 mai 2018, ora 00:00:00 – 28.02.2019, ora 23:59:59 inclusiv, pe site-ul Organizatorului (www.kaufland.ro), în 10 etape, astfel:

 • Etapa 1: 01 – 31 mai 2018;
 • Etapa 2: 01 – 30 iunie 2018;
 • Etapa 3: 01 – 31 iulie 2018;
 • Etapa 4: 01 – 31 august 2018;
 • Etapa 5: 01 – 30 septembrie 2018;
 • Etapa 6: 01 – 31 octombrie 2018;
 • Etapa 7: 01 – 30 noiembrie 2018;
 • Etapa 8: 01 – 31 decembrie 2018;
 • Etapa 9: 01 – 31 ianuarie 2019;
 • Etapa 10: 01 – 28 februarie 2019.

Art. 2. Se modifică punctul 5.3 de la art. 5 din regulament, „Extragerea câștigătorilor” după cum urmează:

Datele participanţilor vor fi încărcate într-o aplicaţie de tragere la sorţi electronică. Va fi extras un număr de câștigători egal cu numărul de premii acordate în fiecare etapă. Pentru fiecare etapă în parte se vor extrage și 10 rezerve.
Extragerile vor avea loc după cum urmează:

 • - 06.06.18 pentru etapa 1 de concurs, desfășurată în perioada 01.05.2018-30.05.2018;
 • - 06.07.18 pentru etapa 2 de concurs, desfășurată în perioada 01.06.2018-30.06.2018;
 • - 06.08.18 pentru etapa 3 de concurs, desfășurată în perioada 01.07.2018-30.07.2018;
 • - 06.09.18 pentru etapa 4 de concurs, desfășurată în perioada 01.08.2018-30.08.2018;
 • - 08.10.18 pentru etapa 5 de concurs, desfășurată în perioada 01.09.2018-30.09.2018;
 • - 06.11.18 pentru etapa 6 de concurs, desfășurată în perioada 01.10.2018-31.10.2018;
 • - 06.12.18 pentru etapa 7 de concurs, desfășurată în perioada 01.11.2018-30.11.2018;
 • - 07.01.19 pentru etapa 8 de concurs, desfășurată în perioada 01.12.2018-31.12.2018;
 • - 06.02.19 pentru etapa 9 de concurs, desfășurată în perioada 01.01.2019-31.01.2019;
 • - 06.03.19 pentru etapa 10 de concurs, desfășurată în perioada 01.02.2019-28.02.2019.

Organizatorul își rezervă dreptul de a nu efectua extragerea și afișarea câștigătorilor în zilele de sâmbătă și duminică, precum și în timpul sărbătorilor legale.
Înscrierile multiple ale aceleiași persoane vor fi eliminate automat din baza de date de către aplicația de tragere la sorți.
Un participant poate câştiga un singur premiu în cadrul acestui concurs.

Art. 3. Se modifică punctul 6.1 de la art. 6 din regulament, „Premiile concursului” după cum urmează:
În cadrul acestui concurs se acordă următoarele premii, conform tabelului de mai jos:Etapa

Premiul acordat

și descrierea acestuia

Număr premii

Valoare premiu (TVA inclusă)

(în lei)

01–31.05.2018

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Bonuri Cadou în valoare unitară de 100 lei

50

100

01–30.06.2018

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Bonuri Cadou în valoare unitară de 100 lei

50

100

01–31.07.2018

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Bonuri Cadou în valoare unitară de 100 lei

50

100

01-31.08.2018

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Bonuri Cadou în valoare unitară de 100 lei

50

100

01–30.09.2018

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Bonuri Cadou în valoare unitară de 100 lei

50

100

01–31.10.2018

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Bonuri Cadou în valoare unitară de 100 lei

50

100

01–30.11.2018

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Bonuri Cadou în valoare unitară de 100 lei

50

100

01-31.12.2018

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Bonuri Cadou în valoare unitară de 100 lei

50

100

01-31.01.2019

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Bonuri Cadou în valoare unitară de 100 lei

50

100

01-28.02.2019

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Bonuri Cadou în valoare unitară de 100 lei

50

100

Valoarea totală a premiilor este de 50.000 lei, cu TVA inclusă.Art.4. Celelalte prevederi ale Regulamentului Oficial al loteriei publicitare Kaufland K-Online Feedback raman neschimbate.

Prezentul act adițional la Regulament a fost redactat de biroul notarial, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astăzi, data autentificării, într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial şi 3 (trei) duplicate, din care unul va rămâne în arhiva biroului notarial şi două exemplare au fost eliberate părţii.

Kaufland Romania Societate în Comanditǎ

Act adițional

Act adițional nr. 1 la
Regulamentul loteriei publicitare Kaufland K-Online FeedbackKaufland Romania Societate în Comandită, cu sediul în Str. Barbu Văcărescu, nr. 120 - 144, sector 2, 020284, București, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/17052/2003, CUI RO 15991149 (denumită în continuare “Organizator”), număr de telefon al clientului Kaufland: 0800.080.888 (apelabil gratuit în reţelele Vodafone, Orange, Telekom, UPC România şi RCS&RDS şi program de lucru: luni-vineri: 08:00-20:00 şi sâmbătă: 08:00-17:00), organizatorul loteriei publicitare Kaufland K-Online Feedback,
Având în vedere că se dorește prelungirea duratei loteriei publicitare Kaufland K-Online Feedback până la data de 28.02.2019 și că solicitarea numărului de telefon și a străzii unde domiciliază participantul la momentul înscrierii nu sunt cerințe obligatorii pentru validarea câștigătorilor,
A decis modificarea Regulamentului Oficial al loteriei publicitare "Kaufland K-Online Feedback”, după cum urmează:

Art.1. Se modifică art. 3 din regulament, „Locul de desfăşurare şi durata Concursului” după cum urmează:
Concursul se desfăşoară în perioada 01 mai 2018, ora 00:00:00 – 28.02.2019, ora 23:59:59 inclusiv, pe site-ul Organizatorului (www.kaufland.ro), în 10 etape, astfel:
•    Etapa 1: 01 – 31 mai 2018;
•    Etapa 2: 01 – 30 iunie 2018;
•    Etapa 3: 01 – 31 iulie 2018;
•    Etapa 4: 01 – 31 august 2018;
•    Etapa 5: 01 – 30 septembrie 2018;
•    Etapa 6: 01 – 31 octombrie 2018;
•    Etapa 7: 01 – 30 noiembrie 2018;
•    Etapa 8: 01 – 30 decembrie 2018;
•    Etapa 9: 01 – 31 decembrie 2018;
•    Etapa 10: 01 – 28 februarie 2019.

Art.2. Se modifică punctul 5.1 de la art. 5 din regulament, „Înscrierea la concurs” după cum urmează:
În perioada 01 mai 2018 – 28 februarie 2019, Kaufland România efectuează un sondaj de opinie în rândul clienților cu privire la calitatea produselor comercializate și a serviciilor oferite în cadrul magazinelor Kaufland, sondaj care va avea loc prin participarea voluntară și anonimă pe pagina www.feedback.kaufland.ro.  
Kaufland România dă posibilitatea clienților care au participat la sondajul menționat mai sus să participe la prezentul concurs. Înscrierile se vor face pe pagina dedicată concursului, de pe www.kaufland.ro.
Pentru a se înscrie în concurs, participanții trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:
a)    Să intre în secțiunea de concurs, special creată pe www.kaufland.ro, accesând link-ul de la finalul chestionarului completat pe pagina www.feedback.kaufland.ro;
b)    Să completeze câmpurile obligatorii ale formularului de înscriere (nume, prenume, localitate, adresă de e-mail);
c)    Să ia la cunoștință prevederile prezentului regulament și să-și dea acordul pentru colectarea și prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate.

Art.3. Se modifică punctul 5.3 de la art. 5 din regulament, „ Extragerea câștigătorilor” după cum urmează:
Datele participanţilor vor fi încărcate într-o aplicaţie de tragere la sorţi electronică. Va fi extras un număr de câștigători egal cu numărul de premii acordate în fiecare etapă. Pentru fiecare etapă în parte se vor extrage și 10 rezerve.
Extragerile vor avea loc după cum urmează:
- 06.06.18 pentru etapa 1 de concurs, desfășurată în perioada 01.05.2018-30.05.2018;
- 06.07.18 pentru etapa 2 de concurs, desfășurată în perioada 01.06.2018-30.06.2018;
- 06.08.18 pentru etapa 3 de concurs, desfășurată în perioada 01.07.2018-30.07.2018;
- 06.09.18 pentru etapa 4 de concurs, desfășurată în perioada 01.08.2018-30.08.2018;
- 08.10.18 pentru etapa 5 de concurs, desfășurată în perioada 01.09.2018-30.09.2018;
- 06.11.18 pentru etapa 6 de concurs, desfășurată în perioada 01.10.2018-31.10.2018;
- 06.12.18 pentru etapa 7 de concurs, desfășurată în perioada 01.11.2018-30.11.2018;
- 07.01.19 pentru etapa 8 de concurs, desfășurată în perioada 01.12.2018-30.12.2018;
- 06.02.19 pentru etapa 9 de concurs, desfășurată în perioada 01.01.2019-31.01.2019;
- 06.03.19 pentru etapa 10 de concurs, desfășurată în perioada 01.02.2019-28.02.2019.
Organizatorul își rezervă dreptul de a nu efectua extragerea și afișarea câștigătorilor în zilele de sâmbătă și duminică, precum și în timpul sărbătorilor legale.
Înscrierile multiple ale aceleiași persoane vor fi eliminate automat din baza de date de către aplicația de tragere la sorți.
Un participant poate câştiga un singur premiu în cadrul acestui concurs.

Art.4. Se modifică punctul 6.1 de la art. 6 din regulament, „Premiile concursului” după cum urmează:
În cadrul acestui concurs se acordă următoarele premii, conform tabelului de mai jos:


Etapa

Premiul acordat

și descrierea acestuia

Număr premii

Valoare premiu (TVA inclusă)

(în lei)

01–31.05.2018

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Bonuri Cadou în valoare unitară de 100 lei

50

100

01–30.06.2018

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Bonuri Cadou în valoare unitară de 100 lei

50

100

01–31.07.2018

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Bonuri Cadou în valoare unitară de 100 lei

50

100

01-31.08.2018

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Bonuri Cadou în valoare unitară de 100 lei

50

100

01–30.09.2018

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Bonuri Cadou în valoare unitară de 100 lei

50

100

01–31.10.2018

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Bonuri Cadou în valoare unitară de 100 lei

50

100

01–30.11.2018

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Bonuri Cadou în valoare unitară de 100 lei

50

100

01-30.12.2018

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Bonuri Cadou în valoare unitară de 100 lei

50

100

01-31.01.2019

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Bonuri Cadou în valoare unitară de 100 lei

50

100

01-28.02.2019

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Bonuri Cadou în valoare unitară de 100 lei

50

100

Valoarea totală a premiilor este de 50.000 lei, cu TVA inclusă.Art.5. Se modifică punctul 7.2 de la art. 7 din regulament, „Acordarea premiilor” după cum urmează:
Premiile se trimit în maximum 30 de zile de la validarea câștigătorului, până cel târziu la data de 15 aprilie 2019, printr-un serviciu de curierat, la adresa menționată de către câștigător în formularul de înscriere.
În cazul în care câștigătorul de drept nu poate prelua premiul personal, atunci va mandata printr-o împuternicire sub semnătură privată o terță persoană, care va prelua premiul și va semna pentru primirea acestuia. Dacă oricare dintre premii nu a putut fi acordat participantului câștigător datorită faptului că nu este îndeplinită oricare dintre condiţiile menţionate în prezentul Regulament, câştigătorul nu poate fi găsit la adresa indicată, adresa este incorectă și nu se poate afla adresa corectă, sau din oricare alt motiv, independent de voinţa Organizatorului, acesta îşi rezervă dreptul de a-l anula. În cazul în care curierul nu găsește câștigătorul la adresa indicată de câștigător în formularul de înscriere de 2 ori, iar acesta nu a împuternicit pe nimeni să primească premiul în locul lui, câștigătorul este decăzut din dreptul de a mai primi sau revendica premiul, iar acesta se restituite Organizatorului, fiind anulat.    
Câştigătorii premiilor oferite în cadrul acestui concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani și nici să solicite schimbarea caracteristicilor premiilor. Premiile nu sunt transmisibile altei persoane. Imaginile cu premiile folosite pe materialele de promovare a Concursului sunt doar cu titlu de prezentare.

Art.6. Celelalte prevederi ale Regulamentului Oficial al loteriei publicitare Kaufland K-Online Feedback raman neschimbate.
 Prezentul act adițional la Regulament a fost redactat de biroul notarial, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astăzi, data autentificării, într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial şi 3 (trei) duplicate, din care unul va rămâne în arhiva biroului notarial şi două exemplare au fost eliberate părţii

Kaufland Romania Societate în Comanditǎ